Parker og byrom


                        SJØKANTEN I SOGNDAL


                NAUSTØYNA STENTRUMSPARK I FØRDE