Historiske hageanlegg

 

 

 

 

 

 

REGISTERINGAV HISTORISKE HAGEANLEGG I SOGN OG FJORDANE

 

 

 

 

 

 

 

 

WALAKER HOTELL I LUSTER KOMMUNE

 

 

 
  

 

 

 

 

 

HUSMANNSPLASSEN HENRIKHALEBREKKA I LÆRDAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAUNEHAGEN PÅ TØNJUM I LÆRDAL